SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky

  1. vzdělávání dospělých
  2. provozování a organizace mimoškolní činnosti dětí a mládeže v oboru včelařství
  3. organizování a zajišťování vzdělávacích a kulturně výchovných činností
  4. provozování středního odborného učiliště včelařského